בניינים ושכונות

מנהל פרוקייטים - בניינים ושכונות

 שכונה אשר מנוהלת בצורה נכונה תציג השקפת עולם עיצובית בסגנון דומה לבתים באותה שכונה . בניית שכונת מגורים הומגנית מתייחסת גם לעבודה בבתים עצמם וגם עבודות בפיתוח כלל השכונה.

בניהול ופיקוח על הקמת שכונת מגורים אנו מתייחסים לגורמים שאינם מופיעים בבנייה הפרטית כגון: